Jognyilatkozat


A TeleArt  oldalain elhelyezett minden szöveg, fotó, videó anyag Erős Péter szellemi tulajdonát képezi, kivéve, ha a egyes dokumentumban más forrást jelöl meg az előállító.

Linkek elhelyezése más tulajdonú oldalakon:

a TeleArt oldalaira rámutató linkek elhelyezését kizárólag a jogtulajdonossal szerződést kötött partnerei eszközölhetnek saját honlapjukon. Ellenkező esetben a honlapunk egészének vagy részeinek felhasználása illegális! A honlap tartalmi elemei (szövegek, a fotóshowk képeinek sorrendisége, videófilmek hossza, a felvételek megvágott sorrendje, hangja)  és a (logó, főcím, az oldalak betűtípusa, a használt színvilág)  formai elemek felhasználási engedély birtokában sem változtathatók meg. Továbbá azok nem használhatók fel a  TeleArt szándékától eltérő célra.

Az internetes webtv oldalain található információkat (szöveg, fotó, videó)  bárki korlátozás nélkül térítésmentesen olvashatja, nézheti. Viszont tilos ezek  összességének vagy bármelyikének letöltése, többszörözése. Tehát a  webtv honlapjának teljes tartalma, illetve oldalainak bármilyen alkotóeleme csak egyedi elbírálás után,  előzetes írásbeli engedéllyel használható fel. Engedély hiányában tilos az oldalon található információk továbbhasznosítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és engedély nélküli megjelenítése. Ezen jogok bitorlása esetén a jogtulajdonos jogainak védelme érdekében bírósághoz fordul.

Idézés esetén a vonatkozó törvények szerint kell eljárni. Az idézésnek meg kell felelnie a sajtóról szóló 1986. évi II. tv., a Büntető törvénykönyv (1978.évi IV. tv.), a Polgári törvénykönyv (1957. évi IV. tv.), a Szerzői jogról szóló (1999. évi LXXVI. tv.) törvények megfelelő paragrafusainak.

Az előállító és kiadó a közzétett szövegek, fotók és videók olvasása és megtekintése estén  azok tartalmáért felelősséget nem vállal. Különös tekintettel arra, hogy ha a bemutatott helyszíneken a helyi írásos és szóbeli  tájékoztatás téves információkon alapult. Vagy a  helyszíni adat-, kép- és videófelvétel készítése, azok közlése  óta eltelt időszakban következett be a változás, melyről az előállítónak nincs tudomása.


Budapest, 2018. március 15.

© 2018.

Minden jog fenntartva!

 

Impresszum


A TeleArt, lehívható tartalmú, magyar kortárs  képzőművészeti webtv  előállítója és kiadója és jogtulajdonosa: Erős Péter rendező-operatőr.

Alapítás éve: 2018.


A Nemzeti Média - és Hírközlési Hatóság Hivatala (1015 Budapest, Ostrom utca 23-25) Erős Péter természetes személy (9400 Sopron, Várkerület 79. I. em. 3.) médiaszolgáltató, TeleArt megnevezésű internetes lekérhető médiaszolgáltatását nyilvántartásba veszi. Ügyiratszám: BJ/3707-2/2018

Szerkesztőség: 1115 Bp. Somogyi út 18.   

Telefon: 36-1-7879518,  e-mail: erospetermail@gmail.com 


A  TeleArt hosting szolgáltatója és domain adminisztrátora a Tárhelypark Kft. 1122 Budapest, Gaál József út 24.

Telefon: +36 1 700 4140


A médiaigazgatásra vonatkozó szabály megsértése miatti eljárásra hatáskörrel rendelkező szabályozó, felügyeleti szerv: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Műsorszolgáltatás Szabályozási Főosztály 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25. Tel.: 4577-100 Web: www.nmhh.hu

TeleArt

a koncepció összefoglalója


Az TeleArt  a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnál, az előírásoknak megfelelően  regisztrált internetes, lekérhető médiaszolgáltatását  BJ/3707-2/2018 ügyiratszámon vette nyilvántartásba. A koncepció eredeti elképzelését ArtStar WebTv Europe néven az Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület 080410001T nyilvántartási számon regisztrálta.


A TeleArt küldetése  átfogó képet adni hazánk kortárs  képzőművészeti életéről. Ennek érdekében az érdeklődők regisztráció nélkül tekinthetik meg a   magyar nyelvű  web televízió    (jellemzően saját készítésű) képzőművészeti portréfilmjeit, a az ország legjelenősebb múzeumi  kiállítóhelyeinek, galériáinak tárlatait és  bemutatkozásait,   a magyar  művészeti egyetemek és főiskolák, magán tanodák  professzorainak népszerű mesterkurzusait, a TeleArt Tárlat alkotói műhelytitkait, a bor és művészeti ágazatok egymást segítő akcióiról szóló híradásokat, az ArtStar Galéria speciális módon prezentált műalkotásait, képes tudósításokat a magyar kortárs művészeti eseményekről,   a WebTv  alkotóinak bemutatkozását. A TeleArt jogtulajdonosa, Erős Péter diplomás operatőr, a H.S.C. tagja, 2003-tól készíti folyamatosan az itt bemutatásra szánt videóműsorokat, de a későbbiek során a TeleArt tervezi más gyártókkal (például a helyi televíziókkal) e témában  történő együttműködést.


A TeleArt  WebTv magyarországi központtal 2018. március 15-én kezdte meg hivatalos működését. Bízva abban, hogy minden érdekelt felismeri: ez az a televíziós projekt, mely egy űrt tölt ki a magyar kortárs képzőművészeti internetes csatornák kínálatában és megértik, hogy a kezdeményezés megvalósulása esetén a képzőművészek, múzeumok és galériák,   képzőművészeti egyetemek és főiskolák, magán tanodák   is részesei lehet ennek a hathatós kommunikációs fórumnak.


A TeleArt  WebTv egy alacsony költségvetésű projekt. Hiszen magában a központban lényegi műsorkészítés nem folyik. Az új  produkciókat ( a BTTV Bt. finanszírozási modelljének alapján) külső, helyi gyártók készítik. Egy kis létszámú vezetői, szerkesztői és műszaki stáb végezi a koordináló, filmbegyűjtő feladatait. A jogtulajdonos  a  regisztrált partnerek számára a átadja a filmek (már említett)  készítési finanszírozási szisztémáját és módszertanát. De egyedi  megbízások alapján kedvezően finanszírozható gyártási feledatokat vállal.  Az említett finanszírozási modell alapján készülő filmekben megszülető műtárgyak számára a TeleArt Magyarországon (egy erre a feledatra felkért galéria közreműködésével)  rendszeres online aukciót szervez, mely bevétele segíti az új és újabb produkciók  forgatását.


Erős Péter

jogtulajdonos, rendező-operatőr H.S.C.

mobil: +36-30-9166-191

e-mail: erospetermail@gmail.com

A TeleArt WebTv Hungary
az ArtStar WebTv Europe  magyar nyelvű oldala 
© Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület nyilvántartási szám: 080410001T
Az ArtStar WebTv Europe és a  TeleArt WebTv Hungary jogtulajdonosa: 
Erős Péter rendező-operatőr

Logóterv: Németh Andrea

A műalkotásokra figyelő szemben a televíziózás három alapszíne tükröződik.

© 1996. 

TeleArt WebTv Hungary

“Több mint egy kép!”

All rights reserved!