Az ArtStar WebTv Europe koncepciója:

 

Az ArtStar WebTv Europe © Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület nyilvántartási szám: 080410001T

 

Tervezett adástükör

Példa: egy festmény és a digitális képkeret
 

Műsorainkról:


Az ArtStar WebTV Europe egy klasszikus szerkezetű, angol nyelvű, műsorait havonkénti szerkesztésben, naponkénti bontásban, a napok vonatkozásában megkötött ismétlési rendben közlő web televízió. Vagy / és a műsorok le is hívhatóak a webTv szerveréről.


Az ArtStar WebTv “Start” kiadásának műsorelemei:


“MűvészVilág” filmsorozat

Ebben a sorozatban európai művészek portréfilmjeiből válogattunk. Az elmesélésre szánt történet szól a mester életútjáról, szakmai pályafutásáról. Bemutatja kiállításainak sorát, szemezget a róla írt kritikákból. Válogatunk legfontosabb alkotásaiból. És ami a legérdekesebb: a művész a kamera előtt alkotja meg legújabb művét. Click

“A pillanat festői”  útifilm sorozat

Ebben a sorozatban a filmek készítői ötvözik a képzőművészeti és az utazási filmek műfaját. Egy egy európai helyszín bemutatásához idegenvezetőnek olyan ott élő vagy ott dolgozó művészt kértünk fel, aki aztán közös élményeink alapján ecsetet fogva, a kamera jelenlétében alkotja meg új festményét. Click

Múzeumok - Galériák kincsei

Ebben a műsorsávban a tulajdonosok  önmagukról készíttetett dokumentum – riportfilmjeit mutatja be televíziónk. Olyan produkciókról lenne szó, melyek más megfontolásból már elkészültek, vagy amúgy is elkészülnének. Ide várjuk az állandó, időszaki kiállítások filmes összefoglalóit. Click

TeleArt Tárlat

A TeleArt Tárlat célkitűzése, hogy a MűvészVilág projekten belül egy egyedülálló, a kortárs képzőművészetet népszerűsítő, támogató akciósorozattal egy nemzetközileg is jegyzett interaktív projektet hozzunk létre. A TeleArt projekt ötvözi a filmkészítést egy speciális bemutatási gyakorlattal. A művész által elkészített festmény és a mellette közvetlenül felszerelt monitor képez egy egységet. Minden műtárgy saját digitális képkeretet kap, ahol a néző folyamatosan  megtekintheti a műtárgy elkészítését bemutató  pár perces filmrészletét. Click

Bor és művészet

Képzőművészek és borászok rovata, hiszen a szervezők úgy látták, hogy a minőségi borok legjobb hírvivője a művészet. Ezen múltbéli példára támaszkodva  egy szoros televíziós  együttműködés kertében, hoznánk össze a legnevesebb európai képzőművészeket a leghíresebb borászokkal. Így ezen kapcsolatukkal erősíthetik egymás jó hirnevét. Click

Az ArtStar Galéria

WebTv-nk ArtStar Galéria oldalán azt kívánjuk illusztrálni, hogy a műsorszolgáltatás tényleges indulása után, miként kívánjuk bemutatni azon alkotásokat, melyeket festő- szobrász, textil és üvegművészek, a média regisztrált partnereiként,  készítenek elsősorban értékesítési célból. Az ArtStar WebTv finanszírozási modellje szerint, országonkénti megbízott producerjeink is ezt a fórumot használhatják gyártási  kiadásaik fedezetének megteremtése céljából. Tehát az ArtStar Galéria rovata egy virtuális kiállítás, mely  bemutatja a társasággal együttműködő művészek, filmforgatásokhoz kapcsolódóan vagy videójuk megléte után a  tárgyhónapban elkészült munkáinak fotóit. A szándékunk, hogy átfogó képet adjunk, hogy ki mivel gyarapította kontinensünk értékeinek tárházát. Click

Hírek - események

Az oldal illusztrálása céljából közzétesszük a stúdiónk által, az elmúlt években készített azon videós tudósításainkat, melyekhez hasonlókat várnák műsorunkba európai partner produceri irodáinktól. E rovatban bemutatunk  új kiállításokat és tárlatokat, születésnapi ünnepléseket, kitüntetések átadását, beszámolunk árverésekről egyszóval mindenről, mely Európában történt az adott héten és hónapban. Az archívált anyagok később is előkereshetőek és lehívhatóak lesznek. Click

További tervezett, ebben a pilot kiadásban nem szereplő műsorelemek:


ArtInfo

ArtInfócímű képújság mely művészeti híreket közöl Európából. Kiállítások, tárlatok, díjak és díjazottak, fesztiválok, képzőművészeti vásárok, évfordulók, események. Kulturális úti célok. Aktuális pályázatok. Műtermi hírek. Az ArtStar WebTv online aukciójának az előzetese.


PresShow

Ebben a rovatban bemutatjuk az európai képzőművészettel foglalkozó nyomtatott és elektronikus folyóiratokat. Szemlézzük ezek  legérdekesebb írásait. Mindeközben együttműködésre törekszünk a szerkesztőséggel, kérve mutassák be ők is az ArtStar WebTV Europe csatlakozzanak felhívásainkhoz, akcióinkhoz. De a PresShow rovat ad helyet, hogy bemutatkozzanak az európai képzőművészeti könyvkiadók, és bemutassák frissen megjelenő új köteteiket.


Művészvárosok - falvak

A TV székhelyén létrejön az európai kulturális utazások módszertani kutató központja. Itt - jellemzően- végzős egyetemi hallgatók közreműködésével, egy előre meghatározott tematika alapján dolgozzuk fel a regisztrált tagjaink turisztikai jellegű kinálatát. Az érdeklődő utazó egy kereső program segítségével találhat rá az őt érdeklő desztinációra, az ott igénybe vehető szolgáltatásokra. A rovathoz illeszkedik az ÚtiTipp filmsorozat.

MesterKurzus

Az európai képzőművészeti főiskolák műsora. A leghíresebb professzoraik korrigálása, elkészült művek bemutatásai, ifjúsági tematikájú egyéb anyagok. Bevezetés a képzőművészet történetébe, a kortárs helyi művészeti irányzatokba. Riportfilmek az egyetemek életéről. Beszámoló hallgatói kiállításokról, tanulmány utakról. Tudósítások nyári alkotótáborokról, általában az egyetemek kapcsolatáról a székhelyükkel, kapcsolatuk egymással. Click

Az ArtStar WebTv Europe folyamatosan keresi európai együttműködő partnereit!


Konkrétan: az EuroArt művészvárosait, mű̋vészfalvait, művésztelepeit, egyénenként az alkotó képző̋mű̋vészeket. A művészeti turisztikai kínálattal rendelkező más városokat, településeket. Az európai képzőművészeti egyetemeket, főiskolákat, egyenként vagy    szervezetük, az ELIA koordinálásával. Várjuk az európai múzeumokat, kiállítóhelyeket és galériákat is, hogy csatlakozzanak kezdeményezésünkhöz. Szervezzük és koordináljuk  a művészek és borászok újtípusú együttműködését, így az ehhez kedvet érző borgazdaságok, maguknak hírnevet szerző borosgazdák is örömmel látottak az ArtStar TV partneri társaságában.


A partnerek felkérése jellemzően a TV ügyvezető igazgatója által e-mail formájában kiküldött levéllel történik. E levél melléklete az a Jelentkezési formanyomtatvány, mellyel a TV leendő Partnere regisztráltathatja magát a cégnél. Lehető̋ség nyílik mások számára is, hogy pályázzanak a partneri státuszra. Ők közvetlenül az ügyvezető igazgatónak írt, bemutatkozó    e-mail-lel adhatják be jelentkezésüket.

A partnereknek csekély összegű regisztrációs díjat kell fizetniük. Ennek mértéke 50 € + VAT/hónap,azaz 600€+VAT/év. A regisztrációs díj, a következő évre egy összegben, év közbeni csatlakozás esetén, a hónapokra számított töredék díj. Ezek számla ellenében, előre fizetendőek.


A regisztrált tagok jogai:

- Térítésmentesen illetve önköltséges áron igényelhetik a TV szolgáltatásait, melyeket alább ismertetünk.

- A TV nyereséges működése esetén, a meghirdetett elvek alapján, a nyereség 50%-ának erejéig a regisztrált tagok számára    térítésmenetes szolgáltatásokat nyújt.

- A partnerek megküldött közérdeklődésre számot tartó híranyagait további költség nélkül jelentetjük meg az ArtInfo képújság műsorában.

- A TV képzőművészeti online aukcióval támogatjuk a filmkészítések finanszírozását.

- Igény esetén komoly referenciákkal rendelkező, piacképes áron megrendelhető helyszíni filmkészítési kapacitást biztosítunk.

 1. -A regisztrált tag szavazati joggal vehet részt a társaság éves közgyűlésén, ahol kifejtheti véleményét. A közgyűlés választja meg a nemzetközi Műsor Bizottság tagjait, mely bizottság folyamatosan véleményezi a társaság mű̋sorpolitikáját, a TV szakmai színvonalát.

 2. -

A regisztrált tagok kötelességei:

- Tájékoztatják kulturális kormányzatukat a projektről, kérjék annak támogatását. - Elkészítik, vagy készíttetik    művészeikről azok portréfilmjeit.

- Feltárják a bemutatásra megszerezhető képzőművészeti filmek lelő̋helyeit. Megszervezik azok    televíziónk műsorában történő̋ forgalmazását.

- Keresik a kapcsolatot a környezetükben élő lehetséges további partnerekkel. Felhívják a figyelmüket a TV kínálta együttműködésre. Segítik az általuk készített dokumentum filmek, időszaki tárlatokat bemutató riportfilmek csatornánkon történő bemutatását.

-Keresik a térségük turisztikai szervezeteinek, jelentős borászati vállalkozásainak támogató együttműködését


Díjaink adók nélkül


Regisztrációs díj / tag                                                                                                                      50 € / hónap

Térítésmentes szolgáltatások:

évente 72 perc filmanyag folyamatos közzététele (a feltételek alább  részletezve)

évente 24 egy képernyő oldalas híranyag közzététele (a feltételek alább részletezve)

a filmkészítés és finanszírozási know-how használata

Egységes turisztikai programterv készítése**                                                                           2000 € / desztináció

Turisztikai program közzététele                                                                                                    360 € / év

Kül- és belföldi filmkészítés (irányár, kalkuláció alapján)                                                         7725 € / film

Nyári filmkészítési tábor tandíja*                                                                                                1200 € / fő / 12 nap

*A díj nem tartalamazza az utazás, szállás és ellátás költségét.


Szponzorációs díjak


Főszponzor                                                                                                                                  25.000 € / év

Szponzor, partnerenként                                                                                                               5.000 € / év

ArtInfo képújság hirdetés                                                                                                                 250 € / tábla / hónap

Felbukkanó hirdetés                                                                                                                         500 € / tábla / hónap


** Az európai művészvárosok és művészfalvak főleg turisztikai jellegű bemutatkozását is elősegíti a TV, hiszen potenciális nézői egyben turisztikai utazások iránt érdeklődők sokasága.

Tehát ez a rovat egyben egy, a regisztrált tagok  számára összehangolt marketing és PR akciót rejt magában. A TV-vel együttműködő (mielőbb létrehozandó)  Európai Kultúrális Utazások módszertani kutató csoportja ajánlást állít össze az kultúrális árualapok helyi színtű feltérképezésére, fejlesztésére, azok azonos arculatú összesítésére. A TV maga pedig a kifejlesztendő kereső programjával, PR és hirdetési felületeivel segíti az egyes tagok hatékony marketing és PR munkáját. Egyetemi hallgatók, külön megállapodás alapján, elvégzik a helyszíni  felméréseket, megírják és szerkesztik az adott térség árualapjának összességét. A jelölt díj nem tartalmazza két egyetemi hallgató az utazásának, szállásának  és napidíjának költségét.


Részletek:


A Regisztrált Tag maga határozhatja meg, hogy a 72 perc időtartamot (mely 3 db 24 perces filmnek felel meg), milyen bontásban kívánja megjelentetni. De a produkciók száma nem haladhatja meg a tizenkettőt. Az időkeret a belépés évében  szintén 72 perc, de a produkciók száma nem lehet több, mint a belépéstől hátralévő hónapok száma. Az éves keret a következő évre át nem vihető. A térítésmentes kereten felül lehetőség van nagyobb időkeret és nagyobb darabszámú produkció bemutattatására. Ebben az esetben az ArtStar WebTV Europe az igényelt kapacitásra egyedi árajánlatot ad. A bemutatásra szánt filmeknek mint tartalmilag mint műszakilag meg kell felelniük az ArtStar TV szerkesztői elvárásainak. Ezekről később a Szerkesztő Bizottság foglal állást. A filmek beküldőinek nyilatkozniuk kell arról, hogy rendelkeznek a produkciók szabad (vagy e célra adott) felhasználási jogával. Az ArtStar TV Europe megtévesztésének minden következményéért a regisztrált tag áll jót!   


Az egy képernyőoldal méretét a megismerhető műszaki paraméterek mutatják be. Egy képernyőoldal térítésmentes bemutatása egy hónap, a következő hónapra és hónapokra a térítésmentes kapacitás terhére lehet annak bemutatását igényelni. Ebben a rovatban alapvetően témaköreinkhez kapcsolódó  híranyagok , események beharangozása a cél. Hírdetési kampányok bonyolítására ez a felület nem használható. A kötött terjedelmű, angol nyelvű híranyagot, a csatolható fotót a regisztrált tag a megjelenést megelőző 14 - 21 nappal előbb küldi el a szerkesztőségnek, ahol előkészítik annak megjelenését. A tördeléshez a szerkesztési sablonokat, betütípusokat használják, egyedi megjelenési kérések fogadására nincs lehetőség. A közlésre átadott anyag hitelességéért a közreadó vállalja a sajtójogi felelősséget.


Filmgyártás

Az ArtStar WebTv Europe egyik fő célkitűzése, hogy segítse regisztrált tagjai számára új filmes produkciók elkészítését, a gyártás szervezését és finanszírozását, a filmek saját és más csatornákon történő bemutatását és televíziós forgalmazását. Ennek érdekében standardizálta a már gyakorlatban kipróbált, pozitív nézői visszajelzéseket hozó produkcióinak tartalmát, szerkezeti felépítését, gyártási megoldását. Az átadandó finanszírozási know-how bemutatja, hogy a filmekben megszületett, egyedi, ennél fogva nagyon értékes műtárgy (a TV által szervezendő online árverés esetleges igénybevételével) értékesítéséből befolyó pénz miként fedezi a gyártási kiadásokat. A TV felkészül, hogy a számára bemutatási és forgalmazási jogokkal átadott televíziós produkcióknak megszervezze a világ televíziós állomásai számára történő szervezett értékesítési lehetőségét.Filmgyártás  megrendelés esetén. Mit, mennyiért, hogyan?


Három ajánlott  produkciókról részletesebben:


"MűvészVilág"

24 perces műsor szinopszisa

©BTTV Bt. 2004

A  24 perces televíziós  műsor egyszereplős, a körültekintően kiválasztott, jelentős alkotásokat teremtő művész portréja. A következő fejezetekre  építkezik a produkció: a műterem; az életmű azaz a legfontosabb (fellelhető) alkotások bemutatása, szemelvények műelemzésekből, kritikákból meghívókból, katalógusokból; fotóválogatás: portrék a múltból; munka közben - az alkotás folyamata; a család, baráti kör; a környezet - a városrész bemutatása.


A film részben a szó erejére támaszkodik, amikor is a művész elmeséli élete legfontosabb pillanatait. Mesél művészi elképzeléseiről. Törekszünk arra, hogy ezek a megszólalások tényleg mini történetek sorává kerekedjenek.  A filmet a szövegkönyvszerűen megírt narráció szövi át. Ebben kerülnek ismertetésre a nem szubjektív jellegű információk.

Mindemellett persze a legfontosabb szerep a látványé. Részben megismerkedünk a művész képi világával, és bepillantunk akkor és oda, amit műértő  is kevésszer tehet. Egy konkrét műalkotás születését lesi meg kameránk, kiemelve annak legjellegzetesebb fázisait.


„A pillanat festői”

24 perces műsor szinopszisa

© BTTV Bt. 2003

A BTTV Műsorgyártó Alkotóközösség olyan útifilmek gyártását tűzte ki céljául mely ötvözi a klasszikus ilyen jellegű produkciókat egy képzőművészeti szállal. A pillanat festői egy ország, annak tájegységének bemutatására vállalkozik, méghozzá egy ott alkotó művész képzeletbeli szemüvegén keresztül. A filmek azonos „rovatrendszerben” építkeznek:

 1. -Az ország, tájegység vagy város rövid ismertetése.

 2. -Az ott élő vagy oda alkotni ellátogató művész beexponálása.

 3. -A főszereplő művész rövid szakmai életútja, főbb alkotásainak tükrében.

 4. -Turisztikai látványosságok bemutatása, a művész kalauzolásával.

 5. -Olyan egyedi, főleg kulturális ajánlatok, melyek nem szerepelnek a kötelező programpontok között.

 6. -Helyi gasztronómia, a művész törzshelyeinek bemutatása.

 7. -A művész egy vagy több alkotásának születése.
"MesterKurzus"

24 perces műsor szinopszisa

© BTTV Bt. 2008

Az európai képzőművészeti főiskolák műsora. A leghíresebb professzoraik korrigálása, elkészült művek bemutatásai, ifjúsági tematikájú egyéb anyagok. Bevezetés a képzőművészet történetébe, a kortárs helyi művészeti irányzatokba. Riportfilmek az egyetemek életéről. Beszámoló hallgatói kiállításokról, tanulmány utakról. Tudósítások nyári alkotótáborokról, általában az egyetemek kapcsolatáról a székhelyükkel, kapcsolatuk egymással.


A produkciók angol nyelvű narrációval készülnek. Más nyelven nyilatkozókat angolul feliratozzuk.  De azt a létrehozásában közreműködő magánszemélyek és támogatók saját felhasználásra  a filmeket feliratoztathatják,  szinkronizálhatják. Ennek igényét a előkészületek, a gyártás vagy átvétel folyamán jelezni szükséges.ÁRAJÁNLAT

MűvészVilág, A pillanat festői, MesterKurzus

24 perc, angol nyelvű, full HD 1080i, 4 forgatási nap 

              

Személyi költségek:    - Producer:                                                                                                   

200 €

    - Szövegkönyv:                                                                                                       

1 000 €

    - Rendező:                                                                                                     

900 €

    - Operatőr: 150 € / nap  x 4+2 nap:                                                                  

900 €

    - Fordítás:                                                                                                              

200 €

Technikai költségek:


    - Zenei szerkesztés:                                                                                            

50 €

    - Hangfelvétel:                                                                                              

100 €

    - Angol hangalámondás:                                                                               

300 €

    - Kamera + állvány, mikrofon, fejlámpa: 150 €  / nap x 4 nap:                  

600 €

    - Lámpa: 100 €  / nap x 4 nap:                                                                      

400 €

    - Utómunka


      (beírás, vágás, zenélés, hangosítás, masterolás)                                          

1 000 €

    - Tárhely használat:                                                                                      

100 €

    - A szállítás járulékos költségei: 100 €  / nap x 4 nap:                                 

400 €

    - Napidíj: 50 € / nap/ fő x 4 napra, 2 főre                                                     

400 €

    - Biztosítás:                                                                                                    

200 €

      Kiadások összesen:                                                                                     

6 750 €

      + Általános költség ( kommunikációs költségek, könyvelés,


         banki szolgáltatás díja, adók, iparűzési adó, stb.) 10 %                           

675 €

      + Előre nem látható kiadások:                                                                    

300 €


    Vállalási ár:                                                                                                   

7 725 €

  


Az árajánlat nem tartalmazza a szállásköltséget és a kilométer díjat (0,5 € / km)


Az árak ÁFA nélkül értendők


                                                                                Együttműködési megállapodás


Mely létrejött egyrészről   Megrendelő neve  (isz., címe, ügyvezető neve), továbbiakban Megrendelő, másrészről mint Gyártó (isz., címe, ügyvezető neve) együttesen Felek között együttműködés tárgyában.


A Megrendelő megrendeli, a Gyártó legyártja a következőkben meghatározott produkciót:


film címe:

film hossza:

hangi verzió:

felvételi technikája:

mesterkazetta technikája:

forgatási időszak:

utómunka időszak:

átadás időpontja:A Gyártó a film forgatását a Megrendelő által leszignált - elfogadott szinopszis vagy / és szövegkönyv vagy / és forgatókönyv alapján végzi.* A Megrendelő köteles a forgatás megszervezésében és bonyolításában közreműködni, azt minden formában segíteni.

* a megfelelő meghatározás aláhúzandó


A Gyártó átadta, a Megrendelő szignálás után tudomásul vette a Gyártó által közölt Gyártási árakat. A Felek a produkció vállalási árának megállapításakor ennek alkalmazásával járnak el.


A Gyártó előkalkulációt végez, mely alapján kerülnek az előlegek számla ellenében beszedésre.


Az előlegek esedékessége:

 1. -a jelen megállapodás aláírásakor 25% (nyolc napos fizetési határidővel)

 2. -a forgatás megkezdésekor 25 % (nyolc napos fizetési határidővel)

 3. -50% a film elkészülése és átvétele, a kópiák átadása előtt (nyolc napos határidővel), amennyiben a vállalási ár 5%-kal eltér az előkalkulált árnál, úgy a Gyártó utókalkulációt készít és nyújt be a Megrendelőnek.


Lemondási határidők:


 1. -a tervezett forgatás előtt 30 nappal az előlegből  10 % általános költség és a már ténylegesen elvégzett munkák díja kerül elszámolásra,

 2. -a tervezett forgatás előtt 8 nappal a 10%-os általános költség, a ténylegesen elvégzett munkák és a lekötött kapacitás értékének 25%-a kerül elszámolásra,

 3. -a tervezett forgatás előtt 72 órával a 10%-os általános költség, a ténylegesen elvégzett munkák és a lekötött kapacitás értékének 50 %-a kerül elszámolásra.
Forgatási időpont módosítása:


 1. -a tervezett forgatás előtt 8 nappal a lekötött forgatási kapacitás értékének 25 %-val emelkedik a vállalási díj,

 2. -a tervezett forgatás előtt 72 órával a lekötött forgatási kapacitás értékének 50 %-val emelkedik a vállalási díj.


Lekötött forgatási kapacitás alatt a Felek részben a technika másrészt a munkatársak honoráriumát értik.


Amennyiben a Megrendelő olyan minden kétséget kizáróan hibás tartalmú felvétel elkészítését állapítja meg, vagy a Gyártó eltér az elfogadott szinopszis vagy / és szövegkönyv vagy / és forgatókönyv szó szerinti tartalmától, akkor a Gyártó a hibát köteles saját költségére kijavítani.


A megrendelt produkció csak a vállalási ár teljes összegének beérkezése után válik a Megrendelő tulajdonává. Az ezzel kapcsolatos további tudnivalókat (minőség biztosítás, garancia, zenei jogok intézése)  az Átadási  - átvételi dokumentumban rögzítik a Felek.


A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen Együttműködési megállapodás teljesülését bármi módon akadályozó tényezőkről egymást haladéktalanul értesítik. A Gyártó fenntartja magának a jogot, hogy vis major esetén a gyártást szüneteltesse, vagy ne teljesítse. Ebben az esetben a Megrendelő jogosult a megrendeléstől elállni és a teljes vállalási árat visszakövetelni. A jelzett teljes vállalási összeget a vis major bejelentésétől számítva a Gyártó 72 órán belül visszautalja a Megrendelő bankszámlájára. A vis major bekövetkeztéig elvégzett munka a térítésmentesen kerül a Megrendelő birtokába. További kártérítésre a Megrendelő nem tarthat igényt.


A Felek vitás esetben mindent megtesznek, hogy azt békés úton rendezzék. Megegyezés hiányában a Felek a vita rendezésére a fővárosi bíróság illetékességét fogadják el.Jelen Együttműködési megállapodást a Felek alapos áttanulmányozás, értelmezés és megfontolás után, mint akaratukkal egyező dokumentumot fogadták el és írták alá.
…………………………, ………. év     ……………   hó   ……… nap
Megrendelő                                                                                Gyártó  

    
Átadási – átvételi dokumentáció

Megrendelő:.

Címe:

Képviselő:

Gyártó:

Címe:

A megrendelés kelte: ….. év, .. hó, .. nap

A film címe:

A film  hossza:     perc

Technikája: HD rögzítés, …………. mesterszalag, magyar kevert hang

Az átadás – átvétel helye és időpontja:


A Megrendelő nyilatkozik, hogy a jelzett filmalkotást ( mely az előzőleg elfogadott szövegkönyv alapján elkészült) hibátlan tartalommal és kivitelben  megtekintette és az átvette. Kész a Gyártó által  elkészített, tényadatokon alapuló utókalkulációját és az annak alapján kiállított számlát postai úton fogadni (és a kalkulációval kapcsolatos reklamációs jogának fenntartásával) a számlát befogadni.


A részletes utókalkulációt a Gyártó a Megrendelő által leszignált és tudomásul vett Gyártási ártáblázat és a felvételi szalagokon rögzített időkódok (TC) és a film  tényleges hossza alapján készíti el.


A Felek – tekintettel arra, hogy előleg beszedésére nem került sor – jelen Átadási – átvételi dokumentációban, az esteleges a fizetés határidőbe beszámítandó 72 órás reklamációs időszakban és a számla beérkezését követő nyolc napos fizetési határidőben állapodtak meg.


A Gyártó az elkészült filmalkotás műszaki állapotának technikai ellenőrzése érdekében a következő technológiai folyamatot gyakorolja:  mester kazetta (hosszú távú tárolásra) az erről készült DV mini kazetta másolat  (minőségi DVD másolatok készítettésére) és az erről készült 2 db DVD lemez, mely alkalmas a technológiai lánc minden műszaki elemének  ellenőrzésére. A átadott – átvett  kazetták és lemezek átadása (akár postai úton) a beérkezett vállalási ár beérkezését követő 72 órán belül történik.


A Gyártó az elkészült filmalkotás műszaki tekintetében az átvételt követő 15 napig garanciát vállal. Ezt követően a filmet törli a PC-ről.


A Gyártó a filmhez felhasznált zenék listáját a kazetták és lemezek átadásával egyidejűleg e-mail formában a Megrendelőnek megküldi. A filmalkotás televíziós bemutatása esetén a televíziós szokásjognak megfelelően a jogdíjakat (általában bejelentés formájában) a csatorna rendezi a jogkezelő szervezeteknél. A Megrendelő a filmalkotás nyilvános bemutatása, kereskedelmi forgalomba hozatala esetén a jogkezelő szervezeteknél teljesíti a jogdíjak bejelentési és fizetési kötelezettségét.


Kelt:


         _________________________                     ___________________________

Megrendelő                                                 Gyártó
MűvészVilág filmes tábor

tematika


A kurzus megfelelő számú jeletkező esetén indul. Azt a szervezők minden év első negyedévében meghirdetik. A kurzus célja, hogy az ArtStar WebTV Europe regisztrált tagjai vagy képviselői (aki már rendelkeznek operatőri, vágói gyakorlattal) maguk legyenek képesek elkészíteni a TV számra önmagukat bemutatandó filmjeiket.


Az oktatás 12 napos.  A hallgatók az elméleti és gyakorlati képzésen túl kollégiumi ellátást, napi háromszori étkezést kapnak.


I. Televíziós elméleti , az előadások témánként 3 x 45 percesek


01./ A szemcsétől a pixelig

02./ A kép,  térábrázolás a síkban, a képkivágás, a kameraállások típusai.

03./ Az objektívek osztályozása, a látószögek és hatások.

04./ A kameramozgások, a kameramozgató berendezések, a tengely és nézés- és mozgásirányok.

05./ A világítás elmélete. A fény színe, a színhőmérséklet, a szűrőzés alapfogalmai.

06./ Fénytípusok, lámpatípusok,  kiegészítők.

07./ A forgatócsoport feladatkörei, az egyszemélyes stábtól a szuperprodukciókig.

08./ A napi hasznos perc, a túlforgatás meghatározása. A gyártási terv és a költségvetés készítés alapesetei. A tervezés módszertana.

09./ Biztonság és biztosítás. A szükséges adminisztráció. A forgatástól az utómunkálatokig.

10./ Felkészülés és bonyolítás. Szubjektíven az utómunkáról.

11./ Mit és hogyan? A híradó tudósítástól a játékfilmig.

12./ Merre az arra? Mi a közeljövő technikai kihívásai?


II.  Televíziós műszaki – technológia ismeretek témakörönként  6 x 45 perces órák


01./  Operatőri és világítási  gyakorlatok

02./  Szituációs gyakorlatok

03./  A vágás technológiája

04./ Szkriptelési – vágás gyakorlatok

05./ Hangfelvételi, zenei szerkesztési, gyakorlatok


III. A forgatókönyvírás elmélete és gyakorlata  6 x 45 perces órák


IV. Művészettörténet és műkritika elmélete és gyakorlata 19 x 45 perces órák


V. Gyakorlat  napi 4 óra

Két művészeti témájú portré – dokumentum film elkészítése és elemzése


Óra beosztás

9 – 14  elméletei órák

14-15 ebédszünet

15-19 gyakorlati órákTovábbi háttéranyagok

01./ Az előkészületi ráfordítások

ArtStart Start alkítása, mely a Felhasználóra vár: 

- a kimentett és összegyűjtött  szövegek angolra fordítása, (előzetes befektetés)

- azokat mi cserélük  meglévő  WebTV honlapon.


Szükséges a tervezett jogi és szervezési  anyagok véglegesítéséhez:

- egy nemzetközi médiajogász és

- egy nemzetközi gazdasági szakember felkérése. (előzetes befektetés)


A már elkészült tervezetek áttekintése, javítása.


Amint kész a pilot kiadás, benne az összes jóváhagyott dokumentummal, akkor:

- szükséges egy napi négy órában dolgozó angol - német nyelven felsőfokon  levelező és tárgyaló ügyintéző foglalkoztatása. (előzetes befektetés)


Az előzetes befektetések mértéke eltörpül az általunk már befektetett részekhez képest.


A Felhasználó megkezdi a hazai lobby tevékenységet:

- szakminiszter, szakminisztérium,

- szakszövetségek (pl.: MAOE),

- az EuroArt magyar városai,

- művészeti egyetemek,

- magyar múzeumok és galériák,

- Budapesti Műcsarnok,

- nemzetközi reklámcég (jutalékos rendszerben működik),

- az Európai  Turisztikai Utazások Nemzetközi Kutatóközpontja érdekében Dr. Jandala    Csilla professzor asszony megkeresése. 


Ez a munka anyagi ráfordítást nem igényel.


EU-s pályázatfigyelés, pályázatírás. (Jutalékos rendszerű)


Szervezendő:


- Nemzetközi Dokumentumfilmes Szövetségen (EDN, magyar képviselő Kovács Tibor rendező-operatőr H.S.C.) keresztül az európai országokban  a helyi képviselők felkutatása, szerződtetése,


- Európai Képzőművészeti Egyetemek (ELIA) szervezetének bevonása, magyar egyetemek támogatásával,


- EuroArt bevonása a magyar EuroArt városok támogatásával,


- Európai Műcsarnokok bevonása a budapesti Műcsarnok támogatásával,


- Európai  múzeumok és galériák bevonása vezető magyar partnerük bevonásával


Ez a munka anyagi ráfordítást nem igényel. Kivéve az EDN minimális tagdíja. 02./ A működés napi gyakorlata


Az ArtStar TV minimális munkaerő igényű vállalkozás. Az alkalmazott ügyvezető és a főszerkesztő esetében kötelező a felsőszintű angol  nyelvtudás.


A TV főleg a beszállítók által gyártott műsorok bemutatására szakosodott vállalkozás.  Tehát a szerkesztőségben saját produkciók gyártása nem, vagy minimális mértékben folyik.


Ezért munkájában a legfontosabb mozzanatok a következők:


- A fellelhető és jogtisztán műsorra tűzhető produkciók felkutatása és beszerzése. A beszerzés elsőszámú csatornája a tulajdonosi kör.


- Új műsorok külső gyártatása. Gyártóként, jellemzően, a tulajdonosi kör jöhet számításba. Illetve a TV-vel, országonként együttműködő EDN producerek. A műsorok gyártását a gyártóknak előre kell jelezniük. E-mailon megküldik a film címét, hosszát, a master hordozóját, nyelvi verzióit, témáját. Az elkészült filmeket postai úton fogadja a szerkesztőség. Mód van elektronikus úton történő eljuttatásról is, ebben az esetben gondoskodni kell e műsorok professzionális rögzítéséről.


- A havonként meghírdetett online műtárgy aukciókat a  TV maga bonyolítja. A  tárgyhónap filmjeihez kapcsolódó műtárgyak bemutatásáról a TV gondoskodik. Az árverés szabályzatáról és ügyviteléről, a műtárgyak kikiálltási árának meghatározásártól a tulajdonosok szakjogász bevonásával később határoznak.


- A TV önmaga reklámértékesítési tevékenységet nem folytat. Ezt a vele együttműködő, vele szerződött viszonyban lévő ügynökség végzi.


- A  partnerek felkérik az őket képviselő Műsor Bizottság tagjait. A TV ügyvezető igazgatója  – főszerkesztője velük alakítja ki és tartja be maradéktalanul a Tv műsor kínálatát. A főszerkesztő minden szerverre kerülő produkciót megtekint. Ellenőrzi a műsor hosszát, műszaki állapotát. Problémás esetben értesíti az ügyvezetőt, aki haladéktalanul intézkedik.


- A TV-ben minimális az önálló produkciók készítése. Az ügyvezető intézkedhet üzleti érdekek kiszolgálását célzó műsorok készíttetéséről. Önreklámok, szponzori megjelenések, reklámok. Minden ilyen jellegű műsorkészítésnél a finanszírozási forrás megjelölendő, biztosítandó. A produkciók saját technikával készülnek, így mindösszesen a munkabérek és más technikai jellegű kiadásokkal   kell számolni.


03./ Az ArtStar TV

tervezett munkatársi struktúrája, munkaköri leírása:


- Főszerkesztő

Nevével jegyi a TV működését. A bemutatásra  került produkciókért vállalja a sajtójogi felelősséget. Irányítja a komplex  munkát. Közzéteszi és értelemszerűen karbantartja a Szervezeti és Működési Szabályzatot, a Munkaköri leírásokat, elkészíti a következő tárgyév Üzleti tervét, egyezteti a munkaerő katasztert, gyakorolja munkáltatói jogait. A Tulajdonossal elfogadtatja, szükség szerint módosítatja a TV műsorstruktúráját, fogadja és dönt az ebbe illeszthető műsortervekről .Kapcsolatot tart a társaság tagjaival. Erőfeszítéseket tesz az Üzleti terv kiadási és bevételi oldalának teljesülése érdekében. Dönt és irányítja a TV Ön és PR tevékenységét.  Folyamatosan  vizsgálja a TV nézettségét.


- Szerkesztő/k

A nevével jegyzi a Tv műsorpolitikáját. Jellemzően e-mail formájában, évenete egy alkalommal személyesen meghallgatja a Műsor Bizottság tagjainak a véleményét. A tagok és a gyártó producerek (egy később kidolgozandó) gyártási diszpozíció és szinopszis alapján kérhetnek a főszerkesztőtől befogadó nyilatkozatot. Ez az a dokumentum, mely alapján kifejezetten az ArtStar TV Europe számára gyárthatóan az új produkciók. A kész filmeket az ügyvezető igazgató és a főszerkesztő (akár külön - külön is) veszi át. Amennyiben a kész műsorral kapcsolatos kifogás merül fel, úhy a Műsor Bizottsághoz fordulnak szakvéleményért. A főszerkesztő folyamatosan segíti a TV szakmai munkáját.


- Stúdió titkár

Az ügyvezető igazgató közvetlen munkatársa. A klasszikus titkárnő feladatokon ( telefon kezelés, postabontás, levelezés) kívül elkészíti a munkatársak beosztását. Szabadságolási tervet készít. Kapcsolatot tart az üzleti partnerekkel. Fogadja a külső megrendeléseket, bonyolíttatja azokat.

Átveszi és befogadja a beérkező számlákat. Előkészítve adja át a könyvelőnek. Kezeli a házipénztárt, engedélyezés után kifizetéseket eszközöl.


- Gazdasági vezető

Közreműködik a pénzügyi tervezésben. Adótanácsokkal látja el az ügyvezetőt. Felügyeli a TV pénzügyi szempontú jogszerű működését.  Számfejti a munkabéreket, a mozgóbéreket.  Könyveli a céget. Ellenőrzi  a számlát jogszerűségét, a befizetések, kifizetések elszámolását. 


- Jogi képviselő

Segíti az ügyvezetés munkáját. Véleményezi, szükség esetén javítja az összes munkajogi illetve vállalkozásokra vonatkozó szerződéseket. Jártas a média jogban. Elemzi a műsorokat és javaslatokat tesz a szükséges, jogszerű működés érdekében teendő lépésekre. Vitás kérdésekben, peres ügyekben képviseli a televíziót.


- Műszaki vezető

A műszaki vezető gondoskodik a TV berendezéseinek folyamatos karbantartatásáról. Gondoskodik a havi filmes  produkciók (táv) feltöltéséről.   Felügyeli a TV üzemszerű működését. Hetente egy alkalommal  értékeli az adás minőségét, probléma esetén  intézkedik.  Az ügyvezető igényei szerint részt vesz a különféle tárgyalásokon. Fejlesztési koncepciókat, műszaki terveket készít a TV tulajdonosainak , tagjainakigénye szerint. Részt vesz az éves költségvetés készítésében.